Zoznam pilotných škôl

Do projektu sa zapojili nasledujúce pilotné školy:

Trnavský kraj

Názov školy  ulica  obec
Základná škola Juraja Fándlyho Ulica Fándlyho 763/7A 926 01 Sereď
Základná škola Spartakovská 5 917 01 Trnava
Základná škola Jána Bottu 27 917 01 Trnava
Základná škola Gyulu Szabóa s vyučovacím jazykom maďarským – Szabó Gyula Alapiskola Školská ulica 936/1 929 01 Dunajská Streda
Základná škola Vajanského 2 909 01 Skalica
Základná škola Podzámska 35 920 01 Hlohovec
Základná škola Štúrova 1115 908 41 Šaštín – Stráže

 

Trenčiansky kraj

 Názov školy  ulica  obec
Základná škola Rastislavova 416/4 971 01 Prievidza
Základná škola Hurbanova 128/25 916 01 Stará Turá
Základná škola s materskou školou Centrum I 32 018 41 Dubnica nad Váhom
Základná škola Novomeského 11 911 08 Trenčín
Základná škola Štúrova 18 907 01 Myjava
Základná škola Kpt. Nálepku 855 915 01 Nové Mesto nad Váhom

 

Nitriansky kraj

 Názov školy  ulica  obec
Základná škola Pri Podlužianke 6 934 01 Levice
Základná škola J. Hollého 696/3 955 01 Topoľčany
 Základná škola G. Bethlena 41 940 01 Nové Zámky
Základná škola Fatranská 14 949 01 Nitra
Základná škola Mierová 67 937 01 Želiezovce
 Základná škola Rozmarínova 1 945 01 Komárno
Základná škola Nábrežie mládeže 5 949 01 Nitra

 

 

Žilinský kraj

 Názov školy  ulica  obec
Základná škola Bukovina 305 023 54 Turzovka
Základná škola Janka Matúšku Kohútov sad 1752/4 026 01 Dolný Kubín
Základná škola Námestie mladosti 1 010 15 Žilina
Základná škola Ulica mieru č. 1235 014 01 Bytča
Základná škola Márie Medveckej Medvedzie 155 027 44 Tvrdošín
Základná škola Jahodnícka 1 036 01 Martin
Základná škola Martinská 20 010 08 Žilina

 

 

Banskobystrický kraj

 Názov školy  ulica  obec
Základná škola Fraňa Kráľa 838 966 81 Žarnovica
Základná škola Dr. Janského 2 965 01 Žiar nad Hronom
Základná škola J. Alexyho 1941/1 960 01 Zvolen
Základná škola Spojová 14 974 04 Banská Bystrica
Základná škola s materskou školou Pionierska 2 977 01 Brezno
Základná škola Ulica Vajanského 2844/47 984 01 Lučenec
Základná škola P. Kellner Hostinského Družstevná 835 979 01 Rimavská Sobota

 

 

Prešovský kraj

 Názov školy  ulica  obec
Základná škola Dargovských hrdinov 19 066 68 Humenné
Základná škola Komenského 23 085 01 Bardejov
Základná škola s materskou školou Jarná ulica 3168/13 058 01 Poprad
 Základná škola Gašpara Haina 37 054 01 Levoča
Základná škola Mlynská 697/7 091 01 Stropkov
Základná škola Kukučínova 106 093 03 Vranov nad Topľou
Základná škola Sibírska 42 080 01 Prešov

 

Košický kraj

 Názov školy  ulica  obec
 Základná škola Teodora Jozefa Moussona T.J. Moussona 4 071 01 Michalovce
 Základná škola Bruselská 18 040 13 Košice-Sídlisko Ťahanovce
 Základná škola Pionierska 33 044 14 Čaňa
 Základná škola Mládežnícka 3 040 15 Košice-Šaca
 Základná škola a gymnázium Československej armády 15 045 01 Moldava nad Bodvou
 Základná škola Zlatá 2 048 01 Rožňava
 Základná škola Nám. L. Novomeského 2 040 01 Košice-Staré Mesto
Základná škola M. R. Štefánika 910/51 075 01 Trebišov