Manuál k MTZ – software

Softvér Coach 6

Softvér Coach 6 získal cenu na medzinárodnej výstave učebných pomôcok WORLDDIDAC 2010.

Coach poskytuje autorské prostredie, ktoré umožňuje podľa potreby upraviť si existujúce aktivity na mieru, alebo si pripraviť svoje vlastné aktivity.

  • Meranie Coach  umožňuje zbieranie dát zo senzorov pripojených k interfejsu (napríklad senzorov teploty, pH, …) pri rôznorodých nastaveniach podmienok merania.
  • Riadenie Coach umožňuje vytvárať a používať programy na ovládanie aktuátorov (napríklad žiarovka, motor, relé, …) pripojených k interfejsu. Takto je možné vytvárať výkonné automatické systémy. Programovacie prostredie ponúka niekoľko módov, od jednoduchých až po komplexné.
  • Modelovanie Coach umožňuje používať a vytvárať dynamické modely v grafickom alebo v textovom móde. Dáta vypočítané modelom (hypotézy) je možné porovnávať s dátami meranými.
  • Videomeranie Coach umožňuje zbierať dáta poloha – čas z videosekvencie, alebo sekvencie obrázkov z digitálneho fotoaparátu.
  • Interaktívne animácie umožňujú animovať deje na základe modelov, pričom vstupnými informáciami môžu byť aj hodnoty merané senzormi. Všetky dáta získané pri meraní, riadení, modelovaní alebo videomeraní môžu byť ďalej spracované mnohými nástrojmi, ktoré sú súčasťou systému. Opísané sú v časti spracovanie a analýza dát.

 

 

Inštalácia

Po stiahnutí je potrebné rozbaliť. Inštaluje sa z priečinku Full.sk spustením súboru, inštalácia vyžaduje inštalačné heslo dodané školám. Po inštalácii si autorské prostredie vyžaduje ďalšie heslo, prednastavené je 0000. Jazyk sa prepína po inštalácii, pri používaní softvéru. Je možné pracovať v slovenskom a v anglickom jazyku. Softvér pracuje pod Windows včítane Windows 7 64 bit a Windows 8. Odporúčame inštalovať najnovšiu  verziu, tou je v súčasnosti verzia 6.52 z marca 2014.

Inštalačný súbor pre softvér Coach 6 nájdete tu:  full_sk.zip  (169MB)

 

MoLab

Pilotné školy v projekte používajú interfejsy MoLab.

MoLab data-logger ML01 je prenosné zariadenie počítačom podporovaného prírodovedného laboratória na získavanie, ukladanie, spracovanie a pre

zentáciu dát. Je vybavený vlastným procesorom a pamäťou, obsahuje softvér Windows CE a Coach 6CE. Farebná dotyková obrazovka umožňuje kvalitné zobrazenie a pohodlnú obsluhu. K zariadeniu je možné súčasne pripojiť štyri CMA ML senzory.

K dispozícii je množstvo senzorov pre použitie na základných a stredných školách, ako aj v základných kurzoch fyziky na vysokých školách. V zariadení je zabudovaný senzor zvuku, v balení sú senzory teploty, napätia a osvetlenia. Program Coach 6CE umožňuje zber dát a ich spracovanie, a tiež poskytuje možnosti tvoriť žiacke aktivity s textami a obrázkami. Po pripojení k počítaču pracuje so softvérom Coach 6.

MoLab je viacúčelové zariadenie, je možné ho používať ako samostatné zariadenie, alebo je možné pripojiť ho k počítaču. Je možné ho použiť v triede, v školskom laboratóriu, alebo v teréne.

 

Rýchla príručka pre používanie interfejsu s počítačom a pre jeho aktualizácie je tu.

ML01_QuickStart_v1_1.pdf

Rýchle príručky pre použitie MoLab-u ako samostatného zariadenia sú tu.

ML01_Quick_Start_v2_SK_senzory.pdf
ML01_QuickStart_v1_1.pdf

 

 

Softvér pre aktualizáciu MoLab-u vo verzii 6.52.

Softvér pre aktualizáciu zvoľte podľa toho, či máte počítač pracujúci pri 32 bit alebo 64 bit. Nainštalujte ho do počítača. MoLab pripojte k počítaču a v počítači spustite aktualizáciu. Pred samotnou aktualizáciou je vhodné mať v MoLab-e zapnutý slovenský jazyk.

Softvér pre aktualizáciu pre počítače s 32 bit systémom je tu: MoLabUpdate_6_52.exe
Softvér pre aktualizáciu pre počítače s 64 bit systémom je tu: MoLabUpdate_6_52_x64.exe
Softvér pre zobrazenie obrazovky MoLabu na obrazovke počítača pre počítače s 32 bit systémom je tu: MoLabView_1_0.exe
Softvér pre zobrazenie obrazovky MoLabu na obrazovke počítača pre počítače s 64 bit systémom je tu: MoLabView_1_0_x64.exe
Kompletný návod pre interfejs MoLab je tu (verzia 1): ML01v_1SKweb.pdf
Návody pre jednotlivé senzory sú tu (verzia1): SenzoryMLv1.zip