Manuály k MTZ – fyzika

Na tejto stránke nájdete podrobné manuály ku dodanému MTZ. Manuály sú triedené podľa jednotlivých sekcií.

2.2.4.5. SW fyzika pre školský merací panel

MoLab data-logger ML01 je prenosné zariadenie počítačom podporovaného prírodovedného laboratória na získavanie, ukladanie, spracovanie a prezentáciu dát. Je vybavený vlastným procesorom a pamäťou, obsahuje softvér Windows CE a Coach 6CE. Farebná dotyková obrazovka umožňuje kvalitné zobrazenie a pohodlnú obsluhu. K zariadeniu je možné súčasne pripojiť štyri CMA ML senzory.

 

2.2.4.6. Školský merací panel – interfejs

 

2.2.4.7. Školský zdroj (bezpečené napätie a prúd)

 

2.2.4.8. Predlžovačky (triedna sada)

 

2.2.4.9. Indukčný varič

 

2.2.4.10. Tabuľa keramická 120x180cm, biela

 

2.2.4.11. Edukačná súprava učiteľ – Mechanika

Demonštračná učiteľská súprava na názorné predvedenie pokusov z mechaniky – princíp sily a jednoduchých strojov, naklonená rovina, páka, pevná kladka, pohyblivé kladky, Hookov zákon, pokusy s trením, ťažisko, libela, kyvadlo ai. Všetky komponenty sú opatrené zo zadnej časti magnetmi, čo umožňuje pokusy zostaviť na demonštračnej magnetickej tabuli. Súprava je použiteľná so školským meracím panelom na počítačom podporované experimenty.

 

2.2.4.12. Žiacka edukačná súprava Mechanika (triedna sada)

Súprava obsahuje 17 rôznych častí na všestranné využitie: koľajnicový profil, podstavec, vagón, dynamometer, kladky, háčiky a misky váh.

 

2.2.4.13. Edukačná súprava učiteľ – Termodynamika

Experimentálna súprava Náuka o teple spolu so súpravou stojanov Statívový materiál tvoria ideálnu učebnú pomôcku na skúmanie termodynamických javov.

Pokusy:
1. Šírenie tepla: Model Teplomera, Kalibrácia teplomera, Bimetal, Dĺžková rozťažnosť pevných látok, Zmena objemu kvapalín, Zmena objemu vzduchu pri konštantnom tlaku, Zmena tlaku vzduch pri konštantnom objeme, Vedenie , Prúdenie, Sálanie tepla, Tepelná izolácia
2. Zmeny skupenstva: Miešanie teplôt, Merná tepelná kapacita vody a pevných látok, Teplota tavenia, Skupenské teplo topenia, Chladiaca zmes, Skupenské teplo tuhnutia, Teplota varu, Skupenské teplo vyparovania, Destilácia
  • – ŽES Statívový materiál
  • – ŽES Náuka o teple

 

2.2.4.14. Žiacka edukačná súprava Teplo (triedna sada)

Súprava obsahuje 22 rôznych súčastí: stojanová tyč, kahan, sviečky, termometer, bimetalický pásik, farbivo, kapilárne tuby, sklenené tuby, gumové zátky a Erlenmeyerovu banku.

 

2.2.4.15. Tácky (triedna sada)
  • Sada táciek. Tácky sú využívané ako podnosy pri rôznych laboratórnych prácach, rovnako sú vhodné aj pre potraviny.

 

2.2.4.16. Kahan propan-butan (triedna sada)

Sada obsahuje
– Butánový plynový horák – 13ks
– Ventilová náplň pre butánový horák

 

2.2.4.17. Edukačná súprava učiteľ – Optika

Súprava geometrickej optiky umožňuje veľmi názorne demonštrovať základné princípy javov geometrickej optiky a optických prístrojov. Pomocou diódového lasera, ako svetelného zdroja, môžu študenti ľahšie porozumieť, ako fungujú jednoduché i zložitejšie optické zariadenia.

 

2.2.4.18. Žiacka edukačná súprava – Optika
Súprava geometrickej optiky umožňuje veľmi názorne demonštrovať základné princípy javov geometrickej optiky a optických prístrojov. Pomocou diódového lasera, ako svetelného zdroja, môžu študenti ľahšie porozumieť, ako fungujú jednoduché i zložitejšie optické zariadenia.

 

2.2.4.19. Edukačná súprava učiteľ – Elektrostatika a základné elektrické obvody

Sada obsahuje
– ESU Súprava – Elektrostatika
So sústavou prístrojov môžu byť názorne vykonané experimenty na konštantnom elektrickom poli.
– ESU Súprava – Základné elektrické obvody
Modulová sada obsahuje 8 podstavcov so základnými elektrickými elementmi a niektoré príslušenstvo na realizáciu viac ako 15 zaujímavých pokusov spolu s jasne zostaveným manuálom.

 

2.2.4.20. Žiacka edukačná súprava – Elektrina

 

2.2.4.21. Edukačná súprava učiteľ – Magnetizmus
Demonštračná učiteľská súprava na názorné predvedenie pokusov z mechaniky – princíp sily a jednoduchých strojov, naklonená rovina, páka, pevná kladka, pohyblivé kladky, Hookov zákon, pokusy s trením, ťažisko, libela, kyvadlo ai. Všetky komponenty sú opatrené zo zadnej časti magnetmi, čo umožňuje pokusy zostaviť na obyčajnej školskej magnetickej tabuli.
Súprava je použiteľná so školským meracím panelom na počítačom podporované experimenty a obsahuje.

 

2.2.4.22. Žiacka edukačná súprava – Magnetizmus

Súprava obsahuje 24 rôznych súčastí: ružicu kompasu, magnetickú ihlu so stojanom, magnetické tyče, železné piliny, malé vagóny, sadu háčikov, obrúsenú tkaninu, kyvadlo a trecie tyče.

 

2.2.4.23. Sada senzorov, učiteľ – fyzika pre Školský merací paben – interfejs

Pomocou sady senzorov na fyziku, ŠMP a SW je možné merať a počítačovo vyhodnocovať fyzikálne veličiny ako teplotu, svetlo, napätie, prúdu, vzdialenosť, zrýchlenie trojosové, silu, barometrický tlak, tlaku plynu, termočlánok, vlhkosť, magnetické pole, optické veličiny, rádioaktívne žiarenie, zvuku a iné.
Zloženie učebnej pomôcky:

 

2.2.4.24. Sada senzorov, žiak – fyzika pre Školský merací panel – interfejs

Pomocou sady senzorov na fyziku, ŠMP a SW je možné merať a počítačovo vyhodnocovať fyzikálne veličiny ako teplotu, svetlo, napätie, prúdu, vzdialenosť, zrýchlenie trojosové, silu, barometrický tlak, tlaku plynu, optické veličiny, zvuku a iné.
Zloženie učebnej pomôcky

 

2.2.4.25. Zmiešavanie farieb, LED – súprava
Demonštračná pomôcka Spectral Plus slúži na názorné a jednoduché demonštrovanie základných vlastností svetla a svetelných zdrojov.
Javy, ktoré je možné demonštrovať pomocou tejto pomôcky, sú:

– Aditívne skladanie farieb
– Substraktívne skladanie farieb
– Rozptyl svetla
– Rozklad svetla na spektrálne zložky
– Rôzne spôsoby tvorby bieleho svetla
– Čiarový charakter spektra fluorescenčnej výbojovej lampy a LED diód
– Spojitý charakter spektra klasickej žiarovky

 

2.2.4.26. Van de Graaffov generátor

Prístroj sa používa na výrobu veľmi vysokých jednosmerných napätí pri elektrostatických pokusoch. Jeho výhodou je vysoká bezpečnosť. Maximálna hodnota prúdu sa pohybuje v rozsahu μA Pohon je realizovaný motorčekom s reguláciou otáčok. Súčasťou dodávky je malý demonstračný konduktor.

Zariadenie obsahuje
– Odnímateľná konduktorová guľa so 4 mm dierkou
– Pohonný motor
– Náhradný pás, náhradný hnací remeň

 

2.2.4.27. Elektroskop

Demonstračný prístroj určený na pokusy v elektrostatike na indikáciu vysokých napätí.

 

2.2.4.28. Žiacka ručná výveva – súprava v zložení

 

2.2.4.29. Kvapalinový baroskop

 

2.2.4.30. Silomery (triedna sada)

Sada obsahuje
– Silomer 100 N
– Silomer 20 N
– Silomer 10 N
– Silomer 5 N
– Silomer 2 N
– Silomer 1 N
– Silomer 0.2 N

 

2.2.4.31. Kladky (triedna sada)
Veľmi kvalitná súprava na demonštrovanie jednoduchej mechaniky.
Zariadenie obsahuje:
– 7 súprav kovových kladiek na stojane, pričom každá súprava obsahuje:
– stojan s podstavcom (1ks)
– oceľové tyče 40 cm (2 ks ), 25 cm (1 ks) a 70 cm (1 ks)
– dvojsvorka (2ks)
– hák (8ks)
– šnúra 3m
– pripevňovacia skrutka na viacerých miestach pripevniteľný na stojan s podstavcom (4 ks)
– 10 N-ový silomer s citlivosťou 0,2 N (1ks)
– 1000 g sada závaží s háčikmi (1 x 500 g,1 x 200 g, 2 x 100 g, 1 x 50 g, 1 x 20 g, 2 x 10g, 1 x 5 g, 2 x 2 g)

 

2.2.5.5. SW – Enviro výchova

Environmentálna výchova je veľmi rozsiahly program, zatiaľ jediný na našom trhu, ktorý sa v takejto veľkej miere zaoberá ekológiou a životným prostredím. Štyri základné okruhy obsahujú 22 základných kapitol: Les, Pole, Vodné zdroje, Ľudské sídla, Kultúrna krajina, Voda, Ovzdušie, Pôda, Ekosystémy, Energia, Prírodné zdroje, Poľnohospodárstvo a doprava, Priemysel a životné prostredie, Odpady, Ochrana prírody, Krajina, Zapojenie verejnosti do riešenia problémov, Naša obec, Náš životný štýl, Aktuálny ekologický problém, Prostredie a zdravie, Nerovnomernosť života na zemi. Je tam dvojúrovňová štruktúra podkapitol, ilustrované texty. Návody k simulačným hrám, pri ktorých si deti nenásilným spôsobom zapamätajú zásady ekologického správania.

 

3.4.4. Sada doplnkových kníh pre fyziku

Doplnkové knihy sú určené na prípravu pokusov, projektov a laboratórnych cvičení na hodinách Fyziky na ZŠ

Sada obsahuje nasledujúce tituly:
– 1x Fyzika – Metodika učiteľ
– 2x Fyzika – Zošiť 6. Ročník
– 2x Fyzika – Zošiť 7. Ročník
– 2x Fyzika – Zošiť 8. Ročník
– 2x Fyzika – Zošiť 9. Ročník
– 7x Zbierka úloh z fyziky pre 6. ročník
– 7x Zbierka úloh z fyziky pre 7. ročník
– 7x Zbierka úloh z fyziky pre 8. ročník
– 7x Zbierka úloh z fyziky pre 9. Ročník
– 7x Malý vedec
– 7x Školská encyklopédia biológie, chémie a fyziky

 

3.4.20. Chňapky na horúce predmety
  • Gumová izolačná chňapka, laboratórna
    Gumová izolačná chňapka na bezpečné uchopenie horúcich alebo studených predmetov. Odolnosť – rozsah teplôt od – 55°C do + 260°C, materiál silikónový kaučuk, prevedenie: chňapka s protišmykovými výčnelkami, ktoré zaisťujúc pevné a bezpečné uchopenie predmetov. Chňapka slúži pri prácach s horúcimi alebo studenými predmetmi na ich bezpečné uchopenie a manipuláciu. Špeciálne protišmykové výčnelky zaisťujú pevné a bezpečné uchopenie predmetov.